Sprawdź swoją wiedzę i zdobądź klucz do uczestnictwa!
Rozpocznij Quiz!
01
Gdzie – zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów – rząd zamieszcza informacje nad jakimi ustawami, rozporządzeniami oraz strategiami i programami zamierza pracować?
02
Jakie informacje można znaleźć w serwisie Rządowy Proces Legislacji (RPL) na stronach Rządowego Centrum Legislacji?
03
Ile jest czasu – zgodnie z Regulaminem prac Rady Ministrów – na zgłoszenie uwag i opinii do rządowych projektów ustaw w ramach konsultacji?
04
Jakie formy konsultacji publicznych dotyczących dokumentów rządowych przewiduje Regulamin pracy Rady Ministrów?
05
Zgodnie z Konstytucją, kto oprócz Rady Ministrów może być inicjatorem ustawy?
06
Zgodnie z Ustawą o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli – od którego momentu zawiązany przez obywateli komitet inicjatywy ustawodawczej może pozyskiwać fundusze?
07
Ile czasu ma komitet inicjatywy ustawodawczej na zebranie wymaganej liczby 100 000 podpisów?
08
Jakie informacje musi publikować komitet inicjatywy ustawodawczej?
09
Które z wymienionych źródeł finansowania nie może być użyte do finansowania kampanii promocyjnej inicjatywy ustawodawczej?
10
Kiedy i w jaki sposób władze samorządowe organizują konsultacje społeczne?
11
Ilu mieszkańców musi zadeklarować poparcie dla obywatelskiego projektu uchwały, żeby został rozpatrzony przez radę gminy/miasta?
12
W jakim terminie rada gminy/powiatu lub sejmik wojewódzki musi rozpatrzyć obywatelski projekt uchwały, jeśli spełnia on niezbędne wymogi formalne?
13
Który opis pasuje do wysłuchania publicznego?
14
Kto może zorganizować wysłuchanie publiczne?
15
Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w wysłuchaniu publicznym w Sejmie lub Senacie?
16
Jakie projekty mają szansę na finansowanie z budżetu obywatelskiego?
17
Czy obywatel może uczestniczyć w posiedzeniu komisji parlamentarnej?
18
Na jakiej zasadzie obywatel może wziąć udział w sesjach rady/sejmiku i posiedzeniach ich komisji w swoim samorządzie terytorialnym?
19
Jak obywatel może wpłynąć na stanowione prawo - poza udziałem w konsultacjach czy złożeniem obywatelskiego projektu ustawy lub uchwały?
20
Kiedy obywatel może skutecznie zaskarżyć uchwałę gminy?
ISP ISP Wróć do góry
Logo UE e-samouczek

Niniejszy e-samouczek powstał w ramach projektu  „Wiedza i kompetencje  kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i realizowanego przez OPZZ Konfederację Pracy oraz Instytut Spraw Publicznych.