Weź udział w stanowieniu prawa
Czy wiesz, że masz prawo uczestniczyć w tworzeniu prawa?
01
Wróć
Wybierz poziom stanowienia prawa

Na poziomie krajowym uchwalane są obowiązujące w całym kraju: ustawy  oraz rozporządzenia do ustaw.  Na poziomie samorządowym wydawane są akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze danej gminy, powiatu lub województwa.  Oprócz powszechnie obowiązujących przepisów istnieją akty prawa wewnętrznego obowiązujące tylko w obrębie danej instytucji i podległych mu podmiotów. Do nich zalicza się m.in. uchwały Rady Ministrów, dotyczące rządowych strategii i programów. Mogą one zawierać plany wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

ISP ISP Wróć do góry
Logo UE e-samouczek

Niniejszy e-samouczek powstał w ramach projektu  „Wiedza i kompetencje  kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i realizowanego przez OPZZ Konfederację Pracy oraz Instytut Spraw Publicznych.